مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان تاکیدکرد: گلایه مرغداران از کمبود نهاده‌های دامی

 

ایسنا / سمنان  مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان از گلایه مرغداران، دامداران و تولیدکنندگان از کمبود نهاده‌های دامی خبر داد.

مهدی سلامتی در جلسه بررسی توزیع مناسب نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی استان اظهار کرد: فرمانداران استان نیز از نحوه توزیع نهاده‌های دامی چندان رضایت ندارند که برای رفع این مشکل باید برنامه ریزی اصولی و پیگیری مسئولان در سطح ملی اقدام های لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه توزیع نهاده های دامی براساس میزان ظرفیت و تولید در بخش دام و طیور بوده ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی باید در این ارتباط نظارت های جامعی را داشته باشند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان کمبود نهاده ‌های دامی باعث گلایه مرغداران و دیگر تولیدکنندگان بخش کشاورزی شده و لذا انتظار می‌رود که مسئولان ذی‌ربط برای رفع این چالش اقدام کنند.

وی با اشاره به لزوم حمایت از فعالان تولیدی در این بخش خواستار حمایت از تولیدکنندگان در حوزه دام و طیور از طریق تامین نهاده‌های دامی از سوی مسئولان شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان یادآوری کرد: دلیل عمده کمبود نهاده های دامی در سمنان و دیگر نقاط کشور تحریم و فشارهای خارجی است.

معضل کمبود نهاده‌های دامی محدود به سمنان نیست

سیدحسن میرعماد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز با بیان اینکه تامین نهاده‌های دامی و مشکلات ارزی در این ارتباط تنها مختص سمنان نیست گفت: دیگر استان‌های کشور هم با این مشکل روبه رو هستند.

وی ادامه داد: بیش از 90 درصد فرآیند تامین نهاده‌های دامی در ایران به دیگر کشورهای جهان وابسته است و تحریم و فشارهای خارجی در افزایش قیمت و کمبود نهادهای دامی در ماه‌های گذشته تاثیر قابل توجهی داشته است.

میرعماد با بیان اینکه مبنای توزیع استانی نهاده‌های دامی براساس میزان تولید در بخش دام و طیور است افزود: توزیع نهاده‌های دامی متناسب با میزان و حجم تولید واحدها در استان انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه بالای 70 درصد از تولید مرغ و تخم مرغ در استان سمنان مازاد نیاز بازار استان است به وضعیت مناسب انبارهای استان پرداخت و افزود: در حال حاضر هشت هزار و 500 تن جو، 570 تن سویا و 55 هزار تن ذرت در انبارهای راهبردی استان سمنان ذخیره شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به وضعیت جوجه‌ریزی‌ها در مرغداری‌های این استان گفت: میزان جوجه‌ریزی در فروردین 99 در استان سمنان 2 میلیون و 150 قطعه بوده است که این رقم در مرداد سال جاری به 2 میلیون و 350 هزار قطعه افزایش یافت.

ایسنا / سمنانمدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان از گلایه مرغداران، دامداران و تولیدکنندگان از کمبود نهاده‌های دامی خبر داد.

مهدی سلامتی در جلسه بررسی توزیع مناسب نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی استان اظهار کرد: فرمانداران استان نیز از نحوه توزیع نهاده‌های دامی چندان رضایت ندارند که برای رفع این مشکل باید برنامه ریزی اصولی و پیگیری مسئولان در سطح ملی اقدام های لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه توزیع نهاده های دامی براساس میزان ظرفیت و تولید در بخش دام و طیور بوده ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی باید در این ارتباط نظارت های جامعی را داشته باشند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان کمبود نهاده ‌های دامی باعث گلایه مرغداران و دیگر تولیدکنندگان بخش کشاورزی شده و لذا انتظار می‌رود که مسئولان ذی‌ربط برای رفع این چالش اقدام کنند.

وی با اشاره به لزوم حمایت از فعالان تولیدی در این بخش خواستار حمایت از تولیدکنندگان در حوزه دام و طیور از طریق تامین نهاده‌های دامی از سوی مسئولان شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان یادآوری کرد: دلیل عمده کمبود نهاده های دامی در سمنان و دیگر نقاط کشور تحریم و فشارهای خارجی است.

معضل کمبود نهاده‌های دامی محدود به سمنان نیست

سیدحسن میرعماد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز با بیان اینکه تامین نهاده‌های دامی و مشکلات ارزی در این ارتباط تنها مختص سمنان نیست گفت: دیگر استان‌های کشور هم با این مشکل روبه رو هستند.

وی ادامه داد: بیش از 90 درصد فرآیند تامین نهاده‌های دامی در ایران به دیگر کشورهای جهان وابسته است و تحریم و فشارهای خارجی در افزایش قیمت و کمبود نهادهای دامی در ماه‌های گذشته تاثیر قابل توجهی داشته است.

میرعماد با بیان اینکه مبنای توزیع استانی نهاده‌های دامی براساس میزان تولید در بخش دام و طیور است افزود: توزیع نهاده‌های دامی متناسب با میزان و حجم تولید واحدها در استان انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه بالای 70 درصد از تولید مرغ و تخم مرغ در استان سمنان مازاد نیاز بازار استان است به وضعیت مناسب انبارهای استان پرداخت و افزود: در حال حاضر هشت هزار و 500 تن جو، 570 تن سویا و 55 هزار تن ذرت در انبارهای راهبردی استان سمنان ذخیره شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به وضعیت جوجه‌ریزی‌ها در مرغداری‌های این استان گفت: میزان جوجه‌ریزی در فروردین 99 در استان سمنان 2 میلیون و 150 قطعه بوده است که این رقم در مرداد سال جاری به 2 میلیون و 350 هزار قطعه افزایش یافت.