فیلم

هشدارهایی در خصوص آنفلوانزای پرندگان در بین روستاییان، مرغداران و عموم مردم

 

 

مراحل رشد و نمو جنین جوجه

انتشار توسط : Poultry CRC

http://www.poultryhub.org

هشدارهایی برای آنفلوآنزای پرندگان عموم روستاییان

منبع : سازمان دامپزشکی کشور

http://www.ivo.ir

 آیا مرغ ها با هورمون سریع تر رشد میکنند؟

کسانی که فکر می کنند مرغ ها با هورمون سریعتر رشد می کنند حتما ببینند...

   

هشدارهایی برای آنفلوآنزای پرندگان مرغداران 

منبع : سازمان دامپزشکی کشور

http://www.ivo.ir

هشدارهایی برای آنفلوآنزای پرندگان عموم مردم 

منبع : سازمان دامپزشکی کشور

http://www.ivo.ir