واحد خدمات پس از فروش شرکت برکت آماده دریافت نظرات ، پیشنهادات و ارائه پاسخگویی به سوالات مشتریان عزیز در سراسر کشور می باشد.

کارشناس خدمات پس از فروش : محمد حسین همتیان کارشناس ارشد تغذیه طیور

تلفن تماس : 09126099748  -  02188884054  -  فکس 02188790370