وضعیت صنعت خوراک دام جهان

در سپتامبر 2016، موسسه Feed navigator با همکاري DSM بررسی وضعیت سالیانه این صنعت را به انجام رسانید. موضوع کلیدی این نظرسنجی، ارزیابی دیدگاهها درباره وضعیت کنونی بخش خوراك دام در سطح بین المل به منظور مشخص کردن دقیق چالش ها بود.Feed Navigator تعداد 282 عدد از پاسخ های بررسی شده در مورد موضوعاتی از قبیل وضعیت بازار، ارتباطات تجاری، مدیریت محیط زیست، سرمایه گذاری و اشتغال، سلامت دام و توسعه محصولات جدید از سوی متخصصان صنعت، یعنی کسانی که بخشی از خوانندگان این مجموعه را تشکیل می دادند، را جمع آوری نمود.

 

 

لطفا جهت مطالعه مقاله روی لینک کلیک نمایید.