مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار: قیمت خرید حمایتی تخم مرغ مازاد 6 هزارتومان شد

 

تهران - ایرنا - مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌گذار کشور گفت: قیمت خرید حمایتی هر کیلوگرم تخم مرغ مازاد از تولیدکنندگان به 6 هزارتومان رسید که توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجرایی می‌شود.

«رضا ترکاشوند» روز چهارشنبه در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اکنون خرید تخم مرغ مازاد در استان های قم، قزوین، تهران، البرز و خراسان رضوی در حال انجام است و به تدریج به دیگر استان های تولیدکننده تعمیم داده می شود.

به گفته وی، خرید تخم مرغ مازاد به منظور حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان و ایجاد تعادل در بازار است.

وی تصریح کرد: در 10 روز اخیر از زمان شروع خرید حمایتی، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ مازاد قرار بود پنج هزار و 500 تومان خریداری شود اما به دلیل پایین بودن قیمت، شرکت پشتیبانی امور دام نرخ را برای هر کیلوگرم تخم‌مرغ به 6 هزارتومان رساند تا تولیدکنندگان کمتر متضرر شوند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار گفت: براساس قرارداد شرکت پشتیبانی امور دام کشور و اتحادیه،دو هزارتن تخم مازاد باید خریداری شود که در صورت نیاز میزان خرید تا زمان متعادل شدن قیمت این محصول در بازار،افزایش خواهد یافت.

وی افزود: این درحالیست که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت واقعی هر کیلوگرم تخم مرغ در محل مرغداری‌هاهفت هزار و 740 تومان است.

به گفته وی، امروز قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری های کشور پنج هزار و 700 تومان است که همچنان با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار تفاوت زیادی دارد یعنی تولیدکنندگان روی هرکیلو تخم مرغ نزدیک دو هزارتومان متضرر هستند.

ترکاشوند یادآورشد: طی ماه گذشته قیمت هر کیلوگرم تخم مرغدر محل مرغداری‌های کشور روند کاهشی گرفت تا جایی که در دهه اول محرم به دلیل کاهش تقاضا قیمت این محصول در محل مرغداری ها به چهار هزار و 500 تومان رسیده بود که روی هر کیلو بین دو هزار و 500 تومان تا سه هزار تومان متضرر بودند.

به گزارش ایرنا، اکنون قیمت هر شانه دو کیلوگرمی تخم مرغ در بازار بین 14 تا 15 هزارتومان است.