رئیس سازمان دامپزشکی: آمایش سرزمین در صدور مجوز واحدهای طیور لحاظ می‌شود

 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در صدور مجوز برای واحدهای طیور کشور آمایش سرزمین لحاظ می‌شود تا با تراکم این واحدها مواجه نباشیم.

به گزارش ایسنا منطقه قزوین، علیرضا رفیعی‌پور در دیدار با فاطمه خمسه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان - اظهار کرد: برای برون‌رفت از شرایط خاص که دو سال پیش باآنفلونزایطیور رخ داد باید آمایش سرزمینی در واحدهای طیور لحاظ شود.

وی با اشاره به اینکه قزوین از جمله مناطق مهم کشور در زمینهٔ تولید محصولات دام و طیور کشور است، خاطرنشان کرد: در یک برنامه بلندمدت بایستی این طرح را اجرا و تکنولوژی جدید را در واحدهای طیور کشور وارد کرد.

فاطمه خمسه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین - نیز در این دیدار اظهار کرد: با مطالعات انجام شده مناطق از جمله در شهرستانآوج، منطقهالموتو طارم سفلی مستعد اجرای طرح تولید طیور است.

وی خواستار حمایت بیشتر از واحدهای دام و طیور استان شد و افزود: هم‌اکنون بعضی از واحدهای طیور استان برای رعایت مسائل بهداشتی و کاهش تراکم از مناطق خاص در حال جابجایی هستند.