خسارت به مرغداری های شهرستان رودبار در پی بارش برف

 

ایسنا/گیلان/ حبیبی با بیان اینکه شهرستان رودبار یکی از قطب های مرغداری استان گیلان است، گفت: با توجه به اینکه مرغداری ها در خارج از حریم روستاها قرار دارند و از طرفی مسدود شدن محورهای روستایی در ایام بارش برف باعث وارد شدن خسارات مختلفی به مرغداری های شهرستان شده است.

محمداسماعیل حبیبی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت راه و انرژی در شهرستان رودبار پس از بارش برف، اظهار کرد: در حال حاضر قطع برق، آب و گاز در سطح شهرستان نداریم و همه محورهای اصلی و فرعی به جز مسیر شاه شهیدان بازگشایی شده است.

معاون امور عمرانی فرمانداری شهرستان رودبار با بیان اینکه در حال حاضر عملیات پاکسازی معابر انجام می شود، افزود: اکنون راه دسترسی شاه شهیدان در حال بازگشایی است، بنابر آخرین گزارش ارتفاع برف در مسیر مذکور به دو متر هم می رسد.

حبیبی با بیان اینکه طی ایام بارش برف و به سبب مسدود شدن اتوبان 950 نفر از مسافران در شهرستان اسکان و پذیرایی شدند، گفت: در دو شب گذشته مجدد شاهد بارش برف 30 سانتی در بخش خورگام بودیم.

وی در خصوص برآورد اولیه خسارات به شهرستان رودبار در بارش برف اخیر، تصریح کرد: براساس گزارش اولیه میزان خسارات وارده به شهرستان رودبار به یک میلیارد تومان رسیده است و با تکمیل گزارش ها آمار نهایی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد این خسارات شامل بخش های کشاورزی، گلخانه ای، طیور و برق می شود.

معاون امور عمرانی شهرستان رودبار با بیان اینکه این شهرستان یکی از قطب های مرغداری استان گیلان است، تصریح کرد: با توجه به اینکه مرغداری ها در خارج از حریم روستاها قرار دارند و از طرفی مسدود شدن محورهای روستایی در ایام بارش برف باعث وارد شدن خسارات مختلفی به مرغداری های شهرستان شده است.

حبیبی با اشاره به حادثه ریزش بهمن در رشته رود، گفت: در حادثه ریزش بهمن متاسفانه سه نفر جان باختند و یک نفر نجات یافت، بنابر گزارش ها ارتفاع برف در این منطقه به سه متر هم رسیده بود.