در گفتگو با مهر اعلام شد: یک میلیون تن ذرت در انتظار تخصیص ارز/ توزیع ذرت دولتی از شنبه

 

رئیس انجمن خوراک دام ایران گفت: عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص حدود یک میلیون تن ذرت دامی، باعث بروز مشکل در بازار این نهاده شده است.

مجید موافق قدیری در گفتگو باخبرنگارمهر،  از افزایش قیمت ذرت دامی در بازار خبر داد و گفت: قیمت ذرت دامی، در هر کیلوگرم به طورمتوسط 300 تومانافزایش یافتهو بهحدود 1650 تومان رسیده است.

وی دلیل این افزایش قیمت را کاهش عرضه در بازار اعلام کرد و افزود: در شرایط تحریم، کالاهایی که به واردات آنها ارز دولتی تخصیص پیدا می‌کند، همواره با محدودیتمواجههستند.

رئیسانجمن صنایع خوراک دام،طیورو آبزیان گفت: عدم تأمین ارزاز جانببانک مرکزی برای ترخیص بیش از یک میلیون تن ذرت دامی شرکت‌های دولتی و خصوصی، باعث نابسامانی در بازار این نهادهاستراتژیکدر تولید محصولات پروتئینی شده است.

قدیری اضافه کردقراراست از ابتدای هفته پیش رو، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام بهتوزیعذرت دامی با قیمت مصوب دولتی (1350 تومان) کند که امیدوار هستیم با این اقدام، بازار بهتعادلمناسبی برسد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره صادرات نهاده‌های دامی گفت: صادرات کالاهایاساسیکه ارز 4200 تومانی به آنها تعلق می‌گیرد از جمله نهاده‌های دامی تولید خوراک دام همچون ذرت و کنجاله سویا، حتی با پرداخت عوارض صادراتی هم ممنوع است.